Vertrouwenspersoon

We streven ernaar om Scouting voor iedereen een plezierige en educatieve vrijetijdsbesteding te maken. Het is ons doel dat alle leden van Scouting Wilo zich thuis en veilig voelen. Toch kan het voorkomen dat je in een situatie belandt waarin je graag vertrouwelijk met iemand wilt praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Daarom hebben we binnen Scouting Wilo een vertrouwenspersoon aangesteld voor dergelijke situaties.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon van Scouting Wilo biedt vertrouwelijke gesprekken en advies aan wanneer directe communicatie met betrokkenen moeilijk is, zoals bij pesten, drugsgebruik, geweld, of financiële problemen die deelname aan activiteiten belemmeren. Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk, tenzij bij strafbare feiten, waarbij overleg met het bestuur vereist is. Samen met de melder zoekt de vertrouwenspersoon naar oplossingen, zoals gesprekken met leiding of bestuur, bijgestaan door de vertrouwenspersoon indien gewenst, zonder te fungeren als bemiddelaar. De vertrouwenspersoon kan de melder ook doorverwijzen naar andere hulpbronnen en helpen bij het doen van aangifte bij ernstige zaken zoals ongewenst gedrag.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Roel Pieters is de vertrouwenspersoon van Scouting Wilo. Hij heeft is als jeugdlid begonnen bij de scouting gekomen en heeft 6 jaar leiding gegeven aan de Welpen. Na even inactief te zijn geweest bij de Scouting, vult Roel graag de rol van vertrouwenspersoon in.

Roel is niet wekelijks aanwezig op het clubhuis. Hierdoor is hij goed in staat om onpartijdig en onbevooroordeeld te luisteren. Roel is telefonisch of via Whatsapp bereikbaar via het telefoonnummer 06-39353713 of per e-mail op: vertrouwenspersoon@scoutingwilo.nl

Ook bestaat er de mogelijkheid om buiten Scouting Wilo contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Melanie Ramcharam is vertrouwenspersoon van Scouting Cornelis de Houtman. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 06-48199910 of per e-mail op socialeveiligheid@cornelisdehoutman.nl

Roel Pieters