Voorzitter Scouting Wilo

Werkzaamheden en profiel voorzitter Scouting Wilo

Algemeen

De voorzitter wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, samen met de secretaris, penningmeester en groepsbegeleider en is daarmee één van de wettelijke vertegenwoordigers van de vereniging. De benoeming is voor 3 jaar en kan 2x worden verlengd. Voor de voorzitter is een verklaring omtrent gedrag nodig (VOG).

De voorzitter is met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Wilo en ontwikkelt met het bestuur plannen en beleid en initieert vernieuwingen, die ter goedkeuring aan de groepsraad worden voorgelegd.

Specifiek

Bestuur en Groepsraad vergaderingen

 • Stelt samen met de secretaris de agenda op
 • Zit beide vergaderingen voor

Contactpersoon

Is in overleg met bestuur contactpersoon voor verschillende personen en instellingen

Thans contactpersoon voor:

 • Ajour
 • Bewoners rondom clubhuis b.v. in geval van overlast
 • Derden in het algemeen
 • Gemeente

Aanspreekpunt

 • Bestuursleden
 • Leiding voor alle zaken, die niet met het directe Scoutingspel hebben te maken
 • 1e aanspreekpunt bij ongewenst gedrag

Afstemmen, monitoren en bijsturen

Bespreekt en stemt af met bestuur en groepsraad zaken rond

 • Financiën
 • Bezetting functies
 • Beheer en onderhoud gebouw
 • Communicatie

Monitort deze zaken en neemt waar nodig initiatieven voor bijsturing/aanpassing

Bemiddelen

Treedt bemiddelend op in geval van interne en/of externe meningsverschillen en neemt zonodig initiatieven.

Scouting activiteiten

 • Bezoekt af en toe speltakopkomsten en andere evenementen zoals bv. Hofstededagen
 • Bezoekt één van de zomerkampen met andere bestuursleden

Persoonlijk kenmerken;

De voorzitter kenmerkt zich door;

 • Verschillende meningen, belangen etc. te kunnen verbinden.
 • Te realiseren dat de Wilo wordt gedragen door een groep van vrijwilligers met beperkte tijd, waardoor het realiseren van plannen etc. soms de nodige tijd kost.
 • Te kunnen relativeren
 • Waar nodig een besluit nemen en tot actie overgaan

Interesse? Neem dan contact op met het groepsbestuur via info@scoutingwilo.nl.