Secretaris Scouting Wilo

De secretaris vormt samen met de andere bestuursleden het verenigingsbestuur van Scouting Wilo.

In het bestuur worden zaken besproken  en besluiten genomen met betrekking tot dagelijkse, reguliere onderwerpen en zaken van groter belang worden besproken en geadviseerd aan de groepsraad.

De secretaris wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor de secretaris van een scouting groep is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

De secretaris is verantwoordelijk voor onder andere de volgende zaken:

  • Het beheren en coördineren  van de inkomende en uitgaande correspondentie:
  • Het voorbereiden en notuleren van de bestuurs- en groepsraad vergaderingen:
  • Beheren van het Wilo archief:
  • Beheren van de ledenadministratie:
  • Beheren van de verzekeringen:
  • Contactpersoon voor enkele externe contacten, zoals Gemeente, Goudse Hofsteden:
  • Communicatie en promotie van de Wilo in samenwerking met anderen

Interesse? Neem dan contact op met het groepsbestuur via info@scoutingwilo.nl.