Penningmeester Scouting Wilo

De verenigings penningmeester (VP) vormt samen met de andere bestuursleden het verenigingsbestuur van Scouting Wilo.

In het bestuur worden zaken besproken en besluiten genomen met betrekking tot dagelijkse, reguliere onderwerpen en zaken van groter belang worden besproken en geadviseerd aan de groepsraad.

 De VP wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor de VP van een scouting groep is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

De taken van de VP bestaan hoofdzakelijk uit de volgende werkzaamheden:

  • Inning van de contributies en incasso’s zomerkampen;
  • Het beheren van de Wilo gelden;
  • Aanvragen van susidie;
  • Opstellen van de begroting;
  • Betaling van vaste lasten en andere facturen;
  • Verzorgen van groepsbetalingen, bijvoorbeeld aan de speltakken;
  • Het maken van een jaarafrekening;

Interesse? Neem dan contact op met het groepsbestuur via info@scoutingwilo.nl.